Wat is het?

Integratieve psychotherapie is een vernieuwende vorm van therapie die kan helpen bij iedereen die vastloopt, niet lekker in zijn vel zit, ongelukkig is, of ontevreden is met het bestaan.

Integratieve psychotherapie richt zich op vier gebieden van de menselijke ontwikkeling: het voelen, het denken, het lichaam en de zingeving (het spirituele).

Psychische en lichamelijke klachten zijn vaak het gevolg van onbewuste processen die zich ons afspelen.

Deze kunnen het gevolg zijn van recente of vroegere ervaringen, bepaalde overtuigingen, gewoonten, ontwikkelingen op het sociale, familiale of relationele vlak, of op het gebied van werk.

Als therapeut richt ik mij erop om samen met jou deze innerlijke processen aan het licht te brengen en bewust te maken. Hierdoor krijg je invloed op wat zich in jezelf afspeelt en kunnen klachten afnemen, helemaal verdwijnen en/of het begin zijn van een hele nieuwe manier van leven en zijn.

Een open en vernieuwende richting

Integratieve psychotherapie is een open en vernieuwende zienswijze in het veld van de psychotherapie, waarin jij als mens met al jouw mogelijkheden, kwaliteiten en waarden centraal staat.

Uitgangspunt van deze richting is de overtuiging dat ieder van ons een innerlijke wijsheid in zich draagt, die het mogelijk maakt om problemen te boven te komen, te helen, te groeien en te veranderen.

De therapie is er voor bedoeld om dit zelfhelende vermogen in jezelf te vinden of terug te vinden, actief te maken en concreet in te zetten in het leven van alledag.

Hoe het werkt

In een eerste oriënterend gesprek bepalen we samen wat het doel is van de therapie.

Dan gaan wij aan de slag om dat doel zo effectief mogelijk te bereiken.

De therapie is kortdurend, dat wil zeggen in de regel tussen drie tot vijftien sessies. De bedoeling is dat je meteen al merkbaar en voelbaar een positieve werking ondervindt.

In de therapie zijn regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd. Waar sta je? Hoe vorder je? Wat wil je nog bereiken?

Wat er gebeurt

Als integratief therapeut maak ik gebruik van uiteenlopende technieken al naar gelang wat nodig is en bij jou past.

Deze kunnen afkomstig zijn uit de:

  • cognitieve en gedragsgerichte therapie
  • psychodynamische therapie (zoals bijv. imaginaties)
  • transpersoonlijke psychologie
  • existentiele (positieve) psychologie
  • meditatie en mindfulness
  • creatieve threapie
  • systemische therapie /schematherapie

Ook kan ik inzetten:

  • EMDR (in het bijzonder voor de behandeling van traumatische ervaringen)
  • EFT (Emotionaly Focussed Therapy)
  • klassieke hypnotherapie

De therapie is altijd een combinatie van praten en doen.