Visie op therapie

Het leven is een reis waarin wij steeds meer over onszelf en de wereld om ons heen leren kennen.

Dat is ook wat het leven de moeite waard om te leven. Zin en betekenis geeft.

Hoe meer wij over onszelf en de wereld om ons heen ontdekken, hoe vrijer en gelukkiger wij leven.

Als onze reis om wat voor reden dan ook stokt, als zich belemmeringen of obstakels op ons levenspad voordoen, komen wij in het nauw.
 
Geest en lichaam komen in opstand. Wij draaien in rondjes, wij komen niet verder. Wij stagneren.
Dat is niet de bedoeling van onze levensreis. 

Wij hebben behoefte aan ruimte en aan beweging, aan groei en ontwikkeling, en aan vooruitgang.

Therapie is er voor bedoeld om de moeiljkheden en belemmeringen op ons levenspad op te helderen en uit de weg te nemen.

Zodat onze reis verder kan in vrijheid, creativiteit en inspiratie.