Een geschenk uit de hemel

Reconstructie van de verwoede strijd die Shell en Greenpeace met elkaar voerden over het af te zinken olieplatform Brent Spar in 1995 
Fragment VPRO – Docwerk - 2000